Links en media

Goud- en Zilversmid
Theo van Halsema
theovanhalsema.nl

Graveur
Jaap Rolf
jaaprolf.nl

Pentekeningen
Maarten Voorzanger
galerietroost.nl

Met dank aan

Fries Museum
friesmuseum.nl

Rijksmuseum (Rijksstudio)
www.rijksmuseum.nl/nl/rijksstudio

In de media

Artikel Leeuwarder Courant - Asing Walthaus - Geen ring maar een knottenkistje
Leeuwarder Courant, vrijdag 4 september 2015
“Geen ring, maar een knottenkistje” door Asing Walthaus, online te lezen via de krant van toen (pdf-versie) of via Blendle.

Meer lezen over Knottekistjes?

Vermelding van Knottekistjes in Letterkundige naoogst door Joost Hiddes Halbertsma (via Google Books)

Vermelding van Knottekistjes in Volksgebruiken der Nederlanders bij het vrijen en trouwen door Jacobus Scheltema (via Google Books)

Friese en Noordhollandse knottekistjes” door Drs. C. Boschma, Antiek, mei 1969, 3e jaargang, nr 10.

Vermelding in Wikipedia

Knottekistje bij Tussen Kunst & Kitsch

Contact opnemen?

U kunt ons bereiken via .

Dit is een privé project. Wij hebben ons best gedaan om alle rechthebbenden met betrekking tot (foto-) materiaal op deze website te achterhalen. Eenieder die meent dat zijn/haar materiaal zonder voorafgaande toestemming hier is gebruikt, verzoeken wij om op te nemen.